محصولات حراجی فروشگاه وودمارت

کلوچه نارگیلی

120,000 تومان 108,000 تومان
بسته بندی کلوچه های بوبوتو با مغزی نارگیلی حاوی 40 عدد کلوچه می باشد

کلوچه خرما و گردو

120,000 تومان 108,000 تومان
بسته بندی کلوچه های بوبوتو با مغزی خرما و گردو حاوی 40 عدد کلوچه می باشد

کیک براونی دوقلو ساده

84,000 تومان 76,000 تومان
بسته بندی براونی دوقلوی ساده بوبوتو حاوی 24 عدد کیک می باشد

کیک براونی مغزدار

96,000 تومان 87,000 تومان
بسته بندی براونی مغزدار بوبوتو حاوی 24 عدد کیک می باشد

اشترودل شیری

105,000 تومان 95,000 تومان
بسته بندی اشترودل با مغزی شیری بوبوتو حاوی 30 عدد اشترودل می باشد

اشترودل وانیلی

105,000 تومان 95,000 تومان
بسته بندی اشترودل با مغزی وانیلی بوبوتو حاوی 30 عدد اشترودل می باشد

اشترودل عسل

105,000 تومان 95,000 تومان
بسته بندی اشترودل با مغزی عسلی بوبوتو حاوی 30 عدد اشترودل می باشد

اشترودل خرما و گردو

105,000 تومان 95,000 تومان
بسته بندی اشترودل با مغزی خرما و گردوی بوبوتو حاوی 30 عدد اشترودل می باشد

اشترودل کاکائو

105,000 تومان 95,000 تومان
بسته بندی اشترودل با مغزی کاکائوی بوبوتو حاوی 30 عدد اشترودل می باشد

کیک قلبی دو قلو

100,000 تومان 90,000 تومان
بوبوتو تولید انواع کیک روغنی اعم از کیک وانیلی ، کاکائویی، رویال و پرتقالی از دیگر محصولات این گروه صنعتی می باشد که با استفاده از مواد اولیه مرغوب و بسته بندی متفاوت روانه بازار شده است

کیک پرتقالی

100,000 تومان 90,000 تومان
تولید انواع کیک روغنی اعم از کیک وانیلی ، کاکائویی، رویال و پرتقالی از دیگر محصولات این گروه صنعتی می باشد که با استفاده از مواد اولیه مرغوب و بسته بندی متفاوت روانه بازار شده است